UNSERE DECKHENGSTE 2022

liz.581/T STERNENGOLD

V:    liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:   PE18635/T Ashonata v. liz. 280/T Wolfgang

Geb:  2019

Stm:  152cm..... mehr

 


liz.534/T SHIFU

V:      liz.410/T Sevruga v. liz.335/T Salzmann

M:     18493/T Resita v. liz.278/T Auretanius

Geb:  2015

Stm:  151cm..... mehr